Motala den 4 JULI - 7 JULI 2013

Husbilsimporten AB

http://www.husbilsimport.se/ 

 

Träffområdet ...

 

Vi träffas på samma träffområde som tidigare år, d.v.s.

 

Fabriksgatan

 

Karta

 

 

 

 

Träffområdet ligger på Fabriksgatan efter företaget Text & Bild på högersidan när man kommer ifrån sta'n

Vi kommer att ha tillgång till camping ström för de som behöver  till kylar o.s.v.

Träffpersonalen anvisar plats att stå på och det kommer som alla andra år att bli en fantastisk tillställning.

Underlaget består av gräs.

Toalettvagn kommer att finnas på området som tidigare år men dusch möjligheter saknas, dock ligger ju Vättern i direkt närhet och där badas det ju frekvent.

 

 

 

Copyright ® 2009 Motalatraffen.se

Motalaträffen 

Boxerträffen vid Vättern